Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o dovolitvi odmika od Odloka o sprejetju novelacije zazidalnega načrta Boračeva (Uradne objave Pomurskih občin št. 34/83)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju novelacije Zazidalnega načrta Boračeva
Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Radenci – Jug
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za plinifikacijo naselij Gornja Radgona in Radenci
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odloka o lokacijskem načrtu za plinifikacijo naselij Gornja Radgona in Radenci
Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta “Zdraviliški kompleks Radenci”
Sklep o javni razgrnitvi sprememb ureditvenega načrta “Zdraviliški kompleks Radenci”
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor