Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi enote kulturne dediščine »romarska cerkev matere božje na Zaplazu« za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi enote kulturne dediščine »romarska cerkev matere božje na Zaplazu« za kulturni spomenik lokalnega pomena
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje
Odlok o razglasitvi enote kulturne dediščine »Šmaver pri Dobrniču – Cerkev sv. Mavricija« za kulturni spomenik lokalnega pomena
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
Odlok o razglasitvi cerkva v župniji Mirna za kulturne spomenike lokalnega pomena
Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje
Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Duha v Žubini za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Krajevne skupnosti Šentrupert v Občini Trebnje za kulturne spomenike lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi gradu Mirna za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Krajevne skupnosti Šentrupert v Občini Trebnje za kulturne spomenike lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi Kapele Petra Pavla Glavarja (EŠD 9328) in območja gradu Lanšprež (EŠD 8760) na Lanšprežu za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi Hom – Livkove zidanice (EŠD 12861) za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi domačije Občine 11 (Jurjeva domačija) za kulturno-etnološki spomenik lokalnega pomena
Pravilnik o postopku za izbiro kulturnih projektov in oblikovanju kulturnih programov, ki se financirajo in sofinancirajo iz javnih sredstev
Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Žalostne gore pri Mokronogu za kulturni spomenik
Odlok o razglasitvi župnijske cerkve Sv. Ruperta za kulturni spomenik
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor