Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Cenik o višini parkirnine na parkirišču nad Gorenjsko plažo in na parkirišču Ljubelj (pod hotelom Kompas)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič
Sklep o določitvi višine stroškov odvoza in hrambe vozil z območja Občine Tržič
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Tržič
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Tržič
Sklep o določitvi višine stroškov odvoza in hrambe vozil za leto 2013 in 2014
Pravilnik o odstranitvi, hrambi, izdaji in razgradnji vozil
Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Tržič
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinski redarski službi v Občini Tržič
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič
Odlok o ustanovitvi, sestavi in nalogah sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Tržič
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič
Odlok o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič
Pravilnik o uporabi službene uniforme pooblaščenih delavcev občinskega redarstva
Odlok o občinski redarski službi v Občini Tržič
Splošni pogoji poslovanja pomembnejšega avtobusnega postajališča Tržič
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor