Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunanih na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2019
Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Murska Sobota
Sklep o vrednosti točke za odmero občinske takse
Sklep o vrednosti točke za odmero občinske takse
Sklep o vrednosti točke za odmero občinske takse
Odlok o občinskih taksah v Mestni občini Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo
Sklep o vrednosti točke za odmero občinske takse
Odlok o spremembah Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Murska Sobota
Odlok o občinskih taksah v Mestni občini Murska Sobota
Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota
Odlok o turistični taksi v Mestni občini Murska Sobota
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota
Odlok o turistični taksi v Mestni občini Murska Sobota
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks v Mestni občini Murska Sobota za leto 1997
Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor