Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajateljstvu javnega glasila Občan
Sklep o razrešitvi in imenovanju novega odgovornega urednika javnega glasila Občan
Odlok o spremembi Odloka o izdajateljstvu javnega glasila Občan
Sklep o imenovanju uredniškega odbora javnega glasila Občan
Sklep o imenovanju odgovornega urednika javnega glasila Občan
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajateljstvu javnega glasila občan
Sklep o razrešitvi članice uredniškega odbora javnega glasila Občan
Odlok o spremembi odloka o izdajateljstvu javnega glasila Občan
Sklep o imenovanju uredniškega odbora javnega glasila Občan
Sklep o imenovanju odgovornega urednika javnega glasila Občan
Pravila za izrabo časopisnega prostora za predstavitev kandidatov političnih strank in drugih predlagateljev ter njihovih programov v časopisu Občan
Pravila za izrabo časopisnega prostora za predstavitev kandidatov političnih strank in drugih predlagateljev ter njihovih programov v časopisu Občan
Sklep o razrešitvi uredniškega odbora javnega glasila Občan
Sklep o razrešitvi v. d. odgovorne urednice javnega glasila Občan
Sklep o imenovanju nove odgovorne urednice javnega glasila Občan
Sklep o imenovanju uredniškega odbora javnega glasila Občan
Sklep o določitvi programske zasnove javnega Glasila Občan
Odlok o izdajateljstvu javnega glasila Občan
Sklep o imenovanju za novo članico uredništva javnega glasila Občan
Sklep o razrešitvi članice uredništva javnega glasila Občan
Sklep o imenovanju nove v. d. odgovorne urednice javnega glasila Občan
Sklep o razrešitvi s funkcije odgovorne urednice javnega glasila Občan in ostane na položaju v. d. odgovorne urednice do imenovanja novega odgovornega urednika oziroma nove odgovorne urednice
Sklep o imenovanju uredništva javnega glasila Občan
Sklep o imenovanju uredništva javnega glasila Občan
Sklep o imenovanju odgovornega urednika javnega glasila Občan
Sklep o imenovanju odgovornega urednika javnega glasila Občan
Sklep o imenovanju uredništva javnega glasila Občan
Sklep o imenovanju odgovornega urednika javnega glasila Občan
Sklep o imenovanju uredništva javnega glasila Občan
Sklep o imenovanju odgovornega urednika javnega glasila Občan
Sklep o določitvi programske zasnove javnega Glasila Občan
Odlok o izdajateljstvu javnega glasila Občan
Sklep o imenovanju uredništva javnega glasila Občan
Odlok o izdajateljstvu javnega glasila “Občan” (Destrnik-Trnovska vas)
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor