Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Ravne
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelah 1764/3, 1928/7 in 1872/4 k.o. Rakičan
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelah 5033/2 in 5051/4 k.o. Murska Sobota
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelah 1571, 1651, 4544/4, 4544/5, 4525/4, 4544/7, 4544/8
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o vknjižbi lastninske pravice na zemljiščih
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o neodplačanem prenosu lastninske pravic
Sklep o dovolitvi vknjižbe lastninske pravice
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelah, tangiranih za avtocesto
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor