Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Javna dražba za prodajo nepremičnin
Javna dražba za prodajo nepremičnin
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb urejanja javnih in drugih površin v Občini Radenci
Javna dražba za prodajo nepremičnin
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Radenci
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe Vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Občine Radenci
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Radenci
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor