Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta deponije odpadkov Kovor
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o sprejetju ureditvenega načrta kulturnega centra v starem mestnem jedru Tržiča
Sklep o javni razgrnitvi spremembe zazidalnega načrta Mlaka, industrijska cona – levi breg
Sklep o javni razgrnitvi osnutka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Tržič
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor