Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Tolsti vrh 
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Tolsti vrh
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Preški Vrh
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Dobja vas
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Ravne
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Tolsti vrh
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Ravne
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Ravne
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Zelen breg
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Brdinje
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Podgora
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Podgora
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Tolsti vrh
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Podgora
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Podgora
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Dobja vas
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Stražišče
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Ravne
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 879 – Koroški Selovec
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Kotlje
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Tolsti vrh
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Dobja vas
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Brdinje
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Ravne
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Navrški vrh
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Strojna
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Koroški Selovec
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Zelen breg
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Tolsti vrh
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Tolsti vrh
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Brdinje
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Stražišče
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Stražišče
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Dobja vas
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Tolsti vrh
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Kotlje
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Kotlje
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Navrški vrh
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Novrški vrh
Sklep, št.600 o ukinitvi javnega dobra
Sklep, št.601 o ukinitvi javnega dobra in o prodaji stavbnega zemljišča
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Kotlje
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Podgora
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Ravne
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Podgora
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Dobja vas
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Brdinje
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Ravne
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Podgora
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Ravne
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Brdinje
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Podgora
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Ravne
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Ravne
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Podgora
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Dobja vas
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Tolsti vrh pri Ravnah
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
Sklep o odvzemu statuta javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa družbene lastnine v splošni rabi
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o izvzemu zemljišča iz seznama javnega dobra v Občini Ravne-Prevalje
Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi (Ravne-Prevalje)
Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi (Ravne-Prevalje)
Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi (Ravne-Prevalje)
Sklep o ukinitvi dela javne poti (Ravne-Prevalje)
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Ravne
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor