Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Kungota
Sklep o začetku postopka spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrta za del novega območja za poselitev v Gradiški III. v občini Kungota
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Zgornja Kungota – apartmaji Denk
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del naselja Zg. Kungota - apartmaji Denk
Obvezna razlaga petega odstavka 23. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Kungota (Ur. list RS, št. 89/2003, MUV, št. 26/2007-obv. razlaga, 16/2008 in 4/2015)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Kungota
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v občini Kungota
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center Sonček Vrtiče
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Centra Sonček Vrtiče
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo stanovanjske cone v Gradiški
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za občino Kungota
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v občini Kungota
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Kungota (Uradni list RS št. 89/03)
Uradna razlaga 18. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Kungota
Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Kungota
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor