Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti – splošna medicina v Občini Črnomelj
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti – splošna medicina v Občini Črnomelj
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti – splošne medicine v Občini Črnomelj
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti – dispanzer za ženske v Občini Črnomeljj
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska obnova javnih stavb v Občini Črnomelj«
Javni razpis za podelitev koncecije
Javni razpis za podelitev koncesije
Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij za leto 2015
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti
Javna dražba za prodajo nepremičnin
Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij za leto 2014
Javna dražba za prodajo nepremičnin
Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij za leto 2013
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj za leto 2010
Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij za leto 2010
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Črnomelj v letu 2010
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj za leto 2009
Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij za leto 2009
Javni razpis za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj za leto 2009 Naziv in sedež naročnika: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Črnomelj za leto 2009
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Črnomelj v letu 2008
Popravek javnega razpisa objavljenega v Uradnem listu št. 53/2008
Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Črnomelj za leto 2008
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj za leto 2008
Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij za leto 2008
Janvi razpis za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj za leto 2008
Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov na območju Občine Črnomelj v letu 2008
Popravek javnega razpisa
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Črnomelj v letu 2008
Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Črnomelj za leto 2008
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Črnomelj v letu 2007
Javni razpis za dodelitev sredstev za subvencioniranje obrestne mere in sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj za leto 2007
Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Črnomelj za leto 2007
Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov na območju Občine Črnomelj v letu 2007
Javni razpis za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj za leto 2007
Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij za leto 2007
Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Črnomelj za leto 2007
Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Črnomelj za leto 2006
Javni razpis za zbiranje zahtevkov za dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj za leto 2006
Javni razpis za sofinanciranje programov dela društev in združenj, ki delujejo na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti v Občini Črnomelj za leto 2006
Javni razpis za dodelitev sredstev za subvencioniranje obresti iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj za leto 2006
Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij za leto 2006
Javni razpis za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj za leto 2006
Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov na območju Občine Černomelj v letu 2006
Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Črnomelj za leto 2006
Javni razpis za sofinanciranje programov dela društev in združenj, ki delujejo na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti v Občini Črnomelj za leto 2005
Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Črnomelj za leto 2005
Javni razpis za zbiranje zahtevkov za dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj za leto 2005
Javni razpis za dodelitev sredstev za subvencioniranje obresti iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj za leto 2005
Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij za leto 2005
Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov na območju Občine Črnomelj v letu 2005
Javni razpis za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj za leto 2005
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor