Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič
Odlok o koncesiji za gospodarsko javno službo upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska plaža«,
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Tržič
Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Tržič
Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič
Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič
Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Tržič
Odlok o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič
Tehnični pogoji za priključitev na toplovodni sistem v OŠ Lom v Občini Tržič
Splošni pogoji za dobavo toplote iz kotlovnice v OŠ Lom v Občini Tržič
Tarifni pravilnik za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Tržič
Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso v podružnično šolo Lom pod Storžičem
Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Tržič
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah Občine Tržič
Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Tržič
Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah Občine Tržič
Odlok o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah Občine Tržič
Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Tržič
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor