Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Industrijska cona« Trebnje
Odlok o Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Industrijska cona« Trebnje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje
Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za javni vodovod v Studencih
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izračunu in plačilu komunalnega prispevka v Občini Trebnje
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izračunu in plačilu komunalnega prispevka v Občini Trebnje
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentrupert
Sklep o uvedbi podaljšanja krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Trebelno
Sklep o uvedbi podaljšanja krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Štefan
Odlok o izračunu in plačilu komunalnega prispevka v Občini Trebnje
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Štefan
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Knežja vas
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Mokronog
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentrupert
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Svetinje
Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Trebelno
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dobrnič
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor