Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Javni poziv za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov
Javni poziv za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov
Javni poziv za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem za leto 2015
Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja mladinskih objektov in delovanja mladinskih svetov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2015, v okvirni višini 5.000 €
Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2015
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2014
Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja mladinskih objektov in delovanja mladinskih svetov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2014, v okvirni višini 5.000 €
Javni poziv za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem za leto 2014
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Javni poziv za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov
Javni poziv za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem za leto 2013
Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2013
Poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja mladinskih objektov in delovanja mladinskih svetov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2013, v okvirni višini 4.000 €
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Javno zbiranje ponudbo za prodajo nepremičnine
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta in okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje za občinski prostorski načrt Občine Ravne na Koroškem
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine in izvira mineralne vode
Zbiranje ponudb za sofinanciranje programov in projektov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem za leto 2010.
Javni poziv za sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine za leto 2009
Popravek javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnine "Kompleks Rimski vrelec"
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Popravek
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Javno zbiranje ponudb za podelitev koncesije gradenj za obnovo in vzdrževanje OŠ Koroški jeklarji
Poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo
Javno zbiranje ponudb ponudbo za prodajo nepremičnine
Poziv za javno zbiranje ponudbo za prodajo nepremičnine
Javno naročilo male vrednosti z anonimnim javnim natečajem za oblikovanje grafične podobe občine in mesta Ravne na Koroškem.
Javni poziv za sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine za leto 2008
Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2008
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine - stanovanje št. 21, Javornik 58
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor