Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Letni program kulture Občine Dobrovnik za leto 2019
Merila in kriteriji za vrednotenje javnih kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dobrovnik za leto 2018
Letni program kulture Občine Dobrovnik za leto 2018
Merila in kriterije za vrednotenje javnih kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Dobrovnik za leto 2017
Letni program kulture Občine Dobrovnik za leto 2017
Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Dobrovnik
Letni program kulture občine Dobrovnik za leto 2016
Letni program kulture občine Dobrovnik za leto 2015
Letni program kulture občine Dobrovnik za leto 2014
Letni program kulture občine Dobrovnik za leto 2013
Pravilnik o uporabi Kulturnega doma Dobrovnik
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju kulture v Občini Dobrovnik
Letni program kulture občine Dobrovnik za leto 2012
Letni program kulture občine Dobrovnik za leto 2011
Letni program kulture občine Dobrovnik za leto 2010
Dopolnitev sklepa o ugotovitvi katere nepremičnine in opreme spadajo v javno infrastrukturo na področju kulture
Letni program kulture občine Dobrovnik za leto 2009
Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kulture v Občini Dobrovnik
Pravilnik o uporabi dvorane v kulturnem domu Dobrovnik
Sklep o ugotovitvi katere nepremičnine in oprema spadajo v javno infrastrukturo na področju kulture
Pravilnik za vrednotenje programov in projektov na področju kulture v Občini Dobrovnik
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor