Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem načrtu za sanacijo obstoječega dela kamnoloma in širitev kamnoloma v Predstrugah v Občini Dobrepolje, Okoljskega poročila in Revizije okoljskega poročila
Sklep o javni razgrnitvi osnutka Lokacijskega načrta za izgradnjo doma starejših občanov v naselju Videm
Sklep o javni razgrnitvi (2) spremembe osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnitev leta 2001
Sklep o javni razgrnitvi spremembe osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnitev leta 2001
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za stanovanjsko območje Predstruge in za del ureditvenega načrta Predstruge
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb  in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje  za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnitev leta 2001
Sklep o dopolnitvi sklepa javne razgrnitve osnutka  zazidalnega načrta za stanovanjsko območje Predstruge in osnutka dela ureditvenega  načrta Predstruge
Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta  za stanovanjsko območje Predstruge
Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta  za novo obrtno cono Predstruge
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje 1996–2000, sprejetega 1986. in dopolnjenega 1987., 1989., 1990., 1993. in 1994. leta
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje 1996–2000, sprejetega 1986 in dopolnjenega 1987, 1989, 1990, 1993 in 1994 leta, za območje prizidka k Osnovni šoli na Vidmu
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor