Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Vodice k pravnemu poslu, ki ni predviden v načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vodice za leto 2019
Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vodice za leto 2019
Sklep o določitvi vrednosti pravnih poslov za katere vključitev v obvezni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vodice za leto 2020 ni obvezen
Sklep o določitvi vrednosti pravnih poslov za katere vključitev v obvezni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vodice za leto 2019 ni obvezna
Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vodice za leto 2020
Sklep o  določitvi  vrednosti pravnih poslov za katere vključitev v obvezni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vodice za leto 2018 ni obvezna
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vodice za leto 2018
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vodice za leto 2018
Sklep o načrtu pridobivanja premičnega premoženja Občine Vodice za leto 2017
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vodice za leto 2017
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vodice za leto 2018
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vodice za leto 2017
Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vodice za leto 2018
Sklep načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vodice za leto 2017
Sklep o dopolnitvah in spremembah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vodice za leto 2016
Cenik za oddajanje nepremičnega premoženja Občine Vodice
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vodice za leto 2016
Sklep o dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vodice za leto 2016
Sklep o dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vodice za leto 2016 
Sklep o dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vodice za leto 2015 
Sklep o določitvi vrednosti pravnih poslov za katere vključitev v obvezni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vodice za leto 2015 ni obvezen
Sklep o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vodice za leto 2016
Sklep o določitvi vrednosti pravnih poslov za katere vključitev v obvezni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vodice za leto 2016 ni obvezen
Sklep o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vodice za leto 2015
Sklep o spremembi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vodice za leto 2014
Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vodice za leto 2013
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor