Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko zazidavo Žaga v Občini Mislinja
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Mislinja
Sklep o javni razgrnitvi Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenih pogojih (PUP) za Občino Mislinja
Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskoureditvenih pogojev (PUP) za Občino Mislinja
Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za Občino Mislinja
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu poslovnega središča »Lopan«
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb meje zazidalnega načrta Blokovne zazidave Mislinja 86
Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta “Lopan“ – poslovno središče
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje 1986–1990 za območje Občine Mislinja v letu 1997 (prostorski plan Občine Mislinja z urbanistično zasnovo naselij Mislinja in Šentilj pod Turjakom)
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor