Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Javni razpis za izbiro koncesionarja za opravljanje obvezne gospodarske javne službe »Oskrba s pitno vodo«
Javni razpis za izbiro koncesionarja za izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Škofja Loka
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest – redno vzdrževanje na območju Občine Škofja Loka, za koncesijsko območje 1. sklopa
Podaljšanje roka za oddajo prijave
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Bled, Občini Železniki in Občini Škofja Loka
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest – zimska služba na območju Občine Škofja Loka
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest – vzdrževanje talnih označb in varnostnih ograj na območju Občine Škofja Loka
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Škofja Loka v letu 2007
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor