Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi enkratnega prispevka za novorojence v Občini Žetale
Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne nagrade diplomantom, magistrom in doktorjem Občine Žetale
Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi enktratnega prispevka za novorojence v Občini Žetale
Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne nagrade diplomantom Občine Žetale
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Žetale
Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Žetale
Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne nagrade diplomantom Občine Žetale
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Žetale
Pravilnik o dodelitvi enkratnega prispevka za novorojence v Občini Žetale
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Žetale
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Žetale
Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Žetale
Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Žetale
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor