Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tišlerjev pruh
Sklep o začetku priprave Drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Rečica ob Savinji (SD OPN 2)
Sklep o začetku priprave Prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Rečica ob Savinji (SD OPN 1)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rečica ob Savinji
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Rečica ob Savinji
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rečica ob Savinji
Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Rečica ob Savinji
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Tišlerjev pruh
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Športno letališče Zgornje Pobrežje
Avtentična razlaga 122. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Rečica ob Savinji
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rečica ob Savinji
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 3/96, 1/01, 17/13) – za območje Občine Rečica ob Savinji
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Mozirje – za območje Občine Rečica ob Savinji
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Rečica ob Savinji
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 3/96, 1/01) – za območje Občine Rečica ob Savinji
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Mozirje – za območje Občine Rečica ob Savinji
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93, 3/01, 109/01, 103/04) – za območje Občine Rečica ob Savinji
Obvezna razlaga točke a) 7. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad – za območje Občine Rečica ob Savinji
Sklep o začetku priprave Regijskega prostorskega načrta Savinja
Sklep o začetku priprave Regijskega prostorskega načrta Golte
Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Rečica ob Savinji
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor