Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Tržič
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Mlaka – levi breg
Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Mlaka industrijska cona levi breg«
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta – 26 S3 – Senično – »Podovnica«
Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta 26 S3 Senično Podovnica (skrajšanji postopek)
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Mlaka – levi breg
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu ureditvenega načrta deponije Kovor
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta 26 S3 – Senično – »Podovnca«
Odlok o sprejemu ureditvenega načrta deponije Kovor
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju ureditvenega načrta kulturnega centra v starem mestnem jedru
Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Industrijske cone Mlaka
Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Mlaka
Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Mlaka – Tržič
Odlok o spremembi odloka o sprejetju zazidalnega načrta 26 S3 – Senično – “Podovnca”
Odlok o ureditvenem načrtu za območje Ljubelja (ureditveni območji 20 T1 in 20 I1 Ljubelj)
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta -26 S3 – Senično – ”Podovnca”
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor