Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči za leto 2019
Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2019
Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2018; Št. 41010-0001/2018-1 Ob-1616/18
Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih, športnih, turističnih, socialno – humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna občine za leto 2016
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali
Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna občine za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna občine za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna občine za leto 2013
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali
Javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnega prostora
Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih, športnih, turističnih, socialno – humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna občine za leto 2011
Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem
Javno zbiranje ponudb za prodajo šolskega kombija
Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih, športnih, turističnih, socialnohumanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna občine za leto 2010
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem
Javni razpis za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture
Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna občine za leto 2009
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali
Sklep o razpisu za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Kanal ob Soči v letu 2005
Javni razpis za sofinanciranje kmetijskih programov in investicij v občini Kanal ob Soči v leti 2004
Razpis o dodelitvi štipendij za šolsko leto 2004/2005
Javni razpis Za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju športa
Javni razpis za oddajo v najem poslovnih prostorov na Kidričevi 5, v Kanalu  (bivša pošta)
Razpis Za dodelitev dolgoročnih kreditov za projekte malega gospodarstva v Občini Kanal ob Soči
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2002, ki jih bo v letu 2002 občina sofinancirala iz občinskega proračuna
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor