Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2
Kultura

ZAHTEVEK LASTNIKA SPOMENIKA LOKALNEGA POMENA DO NADOMESTILA

Lastnik spomenika lokalnega pomena je upravičen do nadomestila, če se mu zaradi varstvenega režima poslabšajo pogoji za gospodarsko izkoriščanje spomenika in tega v okviru varstvenega režima ni mogoče nadomestiti z drugo dejavnostjo. Pogoji za upravičenost do nadomestila so izpolnjeni v tistih primerih, ko se je stvar že pred razglasitvijo za kulturni spomenik uporabljala za gospodarsko dejavnost in se gospodarsko izkoriščala tako, da je lastnik pred omejitvami iz varstvenega režima z izkoriščanjem stvari pridobival dohodek ali imel zagotovljen dohodek na podlagi predpisov, ki urejajo dejavnost ali rabo take stvari, ali kadar varstveni režim določa drugačno gospodarsko dejavnost ali rabo stvari pred razglasitvijo spomenika lokalnega pomena.

Pogoji, ki jih mora oseba izpolnjevati, da lahko zahteva storitev:
Zahtevek lastnika spomenika lokalnega pomena do nadomestila lahko vloži lastnik spomenika lokalnega pomena, ki se mu zaradi varstvenega režima poslabšajo pogoji za gospodarsko izkoriščanje spomenika.

Krajevna pristojnost:

Storitev se izvaja za občanke in občane občine

Pristojni organ:

Občinska uprava občine

Možni načini oddaje zahtevka:

Po pošti ali osebno pri občinski upravi

Takse in drugi stroški:

Takse ni

Pravna podlaga:

Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/

Zahtevek lastnika spomenika lokalnega pomena do nadomestila

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor