Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 32. člena Statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/2011) objavljam naslednji

 

POPRAVEK

ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ŠENČUR

 

Zaradi neusklajenosti prehodnih in končnih določb Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2011; v nadaljevanju: osnovni odlok) in Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/2017; v nadaljevanju: sprememba odloka) se v spremembo odloka v poglavje III. Prehodne in končne določbe dodata naslednja člena iz prehodnih in končnih določb osnovnega odloka:

48.a.člen

Postopki za sprejem občinskih izvedbenih načrtov, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo po določbah tega odloka kot občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).

48.b.člen

Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo na podlagi predpisov veljavnih na dan vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.

 

Številka: 350-0085/2013-124

Datum: 8. 11. 2017

 

 

Občina Šenčur

 

Ciril Kozjek, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor