Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in Statuta Občine Vitanje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/17) sta Vlada Republike Slovenije na 161. redni seji dne 21. 12. 2017 in občinski svet Občine Vitanje na 14. korespodenčni seji dne 11. 12. 2017 sprejela

 

AKT O SPREMEMBAH

AKTA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA KULTURNO-GOSPODARSKO SREDIŠČE EVROPSKIH VESOLJSKIH TEHNOLOGIJ

 

1. člen

V naslovu Akta o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno-gospodarsko središče evropskih vesoljskih tehnologij (Uradni list RS, št. 15/17) se besedilo »Kulturno-gospodarsko središče evropskih vesoljskih tehnologij« nadomesti z besedilom »Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga«.

 

2. člen

V 1. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) S tem aktom se ustanovi javni zavod Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga (v nadaljnjem besedilu: zavod).«

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Ime zavoda je: Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga.«

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Angleško ime zavoda je: Centre of space technologies Herman Potočnik Noordung.«

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(4) Skrajšano ime zavoda je: Center Noordung.«

Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(8) Zavod pri svojem poslovanju uporablja žig okrogle oblike s premerom 30 mm, ki ima na svoji površini izpisano Center Noordung.«

 

3. člen

V prvem odstavku 12. člena se 3. točka spremeni tako, da se glasi:

»3. ima specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali magistrsko izobrazbo (2. bolonjska stopnja).«.

5. točka se spremeni tako, da se glasi:

»5. ima znanje angleškega jezika najmanj na ravni B2.«.

 

KONČNA DOLOČBA

 

4. člen

Ta akt se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem glasilu slovenskih občin, veljati pa začne naslednji dan po dnevu zadnje objave.

 

Številka: 00726-16/2017

Datum: 21.12.2017

 

 

Občina Vitanje

 

Mirko Polutnik, župan

 

 

 

Republika Slovenija

 

Zdravko Počivalšek, minister

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor