Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/14) je Občinski svet Občine Dornava na svoji 20. redni seji, dne 26.10.2017, sprejel naslednji

 

SKLEP

 

I.

Občinski svet Občine Dornava potrdi, da se Javne službe Ptuj d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj, ki jih zastopa direktor mag. Alen Hodnik, izbere za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Dornava, ter se jim podeli koncesija za obdobje 5 let.

Občinski svet Občine Dornava potrdi, da se Javne službe Ptuj d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj, ki jih zastopa direktor mag. Alen Hodnik, izbere za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Dornava, ter se jim podeli koncesija za obdobje 25 let.

Koncesionar prične z izvajanjem predmetne gospodarske javne službe z dnem 1. 1. 2018.

 

II.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 354-47/2016

Datum: 26. 10. 2017

 

 

Občina Dornava

 

Rajko Janžekovič,  župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor