Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja enote urejanja MOEUP OP7/24 za stanovanjsko naselje Stranice – območje severno od ceste Stranice - Vitanje

 

POPRAVEK

 

V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja enote urejanja MOEUP OP7/24 za stanovanjsko naselje Stranice – območje severno od ceste Stranice – Vitanje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/17), se v prvem odstavku 4. člena parc. št. »3650/5« nadomesti tako, da se pravilno glasi »350/5«.

 

Številka: 3505-0009/2016-35

Datum: 29.12.2017

 

 

Občina Zreče

 

Boris Podvršnik, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor