Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Ur. List RS, št. 100/05-UPB1 in 103/07 in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12), je občinski svet Občine Gorje, na svoji 26. redni seji dne, 12.6.2014 sprejel

 

SKLEP

O NAČINU FINANCIRANJA POLITIČNIH STRANK V OBČINI GORJE

 

1. člen

Političnim strankam, ki so kandidirale svoje predstavnike na lokalnih volitvah v občinski svet občine Gorje in so dosegle več kot 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, pripadajo sredstva iz proračuna občine Gorje.

Višina sredstev, ki se nameni za financiranje strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto s sprejemom odloka o proračunu.

Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje političnih strank, ne smejo presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.

 

2. člen

O višini pripadajočih sredstev za tekoče proračunsko leto po posameznih strankah, odloči občinska uprava z odločbo, na podlagi podatkov iz uradnih rezultatov lokalnih volitev. Pri tem upošteva podatek o predvideni višini sredstev v proračunu občine za tekoče proračunsko leto. Strankam se sredstva predvidoma dodelijo v enkratnem znesku za celotno leto na njihove račune, v skladu z veljavnim odlokom o proračunu za tekoče leto.

 

3. člen

Sredstva se na tekoče račune strank nakazujejo praviloma 1 krat letno, do 30.06. za tekoče leto.

 

4. člen

Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 9000-0006/2014-9

Datum: 12.6.2014

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor