Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12 – v nadaljevanju Uredba) in 9. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2017) je Občinski svet Občine Brda na 27. redni seji dne 7. 11. 2017 sprejel

 

SKLEP

O VIŠINI SUBVENCIJE CENE OSKRBE S PITNO VODO IN ODVAJANJA ODPADNIH VODA ZA PRVO POLLETJE LETA 2017

 

1. člen

Občina Brda bo za prvo polletje leta 2017 subvencionirala ceno oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadnih voda v višini 96.475,92 EUR (brez DDV).

 

2. člen

Subvencija velja za uporabnike javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadnih voda na območju Občine Brda.

Upravičenci do subvencij cen storitev javne službe so vsi uporabniki javne službe, to so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti. Subvencije se financirajo iz občinskega proračuna.

 

3. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 3542-05/2017-04

Datum: 7. 11. 2017

 

 

Občina Brda

 

Franc Mužič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor