Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/14) je Občinski svet Občine Dornava na svoji 20. redni seji, dne 26.10.2017, sprejel naslednji

 

SKLEP

O POTRDITVI POSLOVNEGA NAČRTA IZVAJANJA OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMOČJU OBČINE DORNAVA ZA LETO 2018  IN PONUDBENE CENE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA Z ODPADKI V OBČINI DORNAVA

 

I.

Občinski svet Občine Dornava potrdi poslovni načrt izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Dornava za leto 2018.

 

II.

Občinski svet Občine Dornava potrdi ponudbene cene gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Občini Dornava:

 

NAZIV STORITVE

MERSKA ENOTA

cena/kg

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

 

 

Cena javne infrastrukture

kg

0,0000 €

Cena storitve

kg

0,1398 €

Vse skupaj brez DDV

kg

0,1398 €

2. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov

 

 

Cena javne infrastrukture

kg

0,0000 €

Cena storitve

kg

0,0870 €

Vse skupaj brez DDV

kg

0,0870 €

3. Odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov

 

 

Cena javne infrastrukture

kg

0,0000 €

Cena storitve

kg

0,0697 €

Vse skupaj brez DDV

kg

0,0697 €

4. Zbiranje bioloških odpadkov

 

 

Cena javne infrastrukture

kg

0,0000 €

Cena storitve

kg

0,0573 €

Vse skupaj brez DDV

kg

0,0573 €

 

III.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 354-47/2016

Datum: 26. 10. 2017

 

 

Občina Dornava

 

Rajko Janžekovič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor