Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Seznam kandidatov za volitve članov v svete krajevnih skupnosti na območju občine Kanal ob Soči, ki bodo dne 10.11.1996           
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kanal ob Soči           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kanal ob Soči           
Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kanal ob Soči           
Odlok o čiščenju in odvajanju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Kanal ob Soči           
Odlok o taksah za spodbujanje zmanjševanja obremenjevanja okolja na območju Občine Kanal ob Soči           
Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 1996           
Odlok o oskrbi s pitno vodo            
Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob Soči           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za obnovo in doinstalacijo HE Plave II in HE Doblar II           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 1995           
Odlok o začasnem financiranju javne porabe občine Kanal ob soči za leto 1996           
Sklep o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske površine, o sorazmernem deležu stroškov urejanja stavbnega zemljišča in o povprečni ceni stavbnega zemljišča na območju občine Kanal ob Soči           
Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Kanal ob Soči           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor