Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Kanal ob Soči
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kanal ob Soči
Odlok o urejanju javne razsvetljave v Občini Kanal ob Soči
Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Kanal ob Soči
Odlok o čiščenju in odvajanju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Kanal ob Soči
Odlok o oskrbi s pitno vodo
Zadnja sprememba: 04.08.2013 Pravno besedilo Lex localis
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor