Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o štipendiranju           
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Sinji vrh in Vinica            
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje           
Odlok o določitvi javne infrastrukture na področju kulture           
Odlok o spremembi in dopolnitvi statuta Občine Črnomelj           
Odlok o krajevnih skupnostih V Občini Črnomelj           
Odlok o proračunu Občine Črnomelj           
Pravilnik o razmerjih plač in nagrajevanju funkcionarjev Občine Črnomelj           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni organizaciji in področjih dela občinske uprave Občine Črnomelj           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986 - 2000 ter prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986 - 1990           
Odlok o ureditvenem načrtu pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica           
Poslovnik Občinskega sveta občine Črnomelj           
Odlok o taksah za priključitev na javno vododno in kanalizacijsko omrežje v Občini Črnomelj           
Redne volitve v svet Krajevne skupnosti           
Odlok o ustanovitvi kmečkega dvora, Žuniči 5, za kulturni spomenik           
Odlok o razglasitvi kmečkega dvora, Žuniči 2, za kulturni spomenik           
Odlok o razglasitvi Maleričeve hiše v Črnomlju, Ulica Mirana Jarca 18, za kulturni spomenik           
Odlok o ustanovitvi Krajevne skupnosti Sinji Vrh           
Odlok o spremembi in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986 - 1990           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Črnomelj za obdobje 1986 - 2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986 - 1990           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor