Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče,   št. 2/06 UPB, 6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 7. seji dne 1. oktobra 2015 sprejel

 

Odlok

o prenehanju veljavnosti Odloka o komunalnem nadzoru v Občini Velike Lašče.

 

1.      Člen

S tem odlokom preneha veljati Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Velike Lašče (Uradni list RS, št. 56/98) zaradi njegove neskladnosti z veljavno zakonodajo in sodno prakso.

 

2.      Člen

   Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.

 

 

Številka: 0301-024/2015 Velike Lašče,

 dne 1. oktobra 2015

 

Župan Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor