Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 9000-1/2015-6

Datum: 20.1.2015

 

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10) in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 5/2007 in UGSO, št. 27/2014)

 

 

SKLICUJEM

 

1. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Gorje, ki bo trajala

od 20.1.2015 do 21.1.2015  po elektronski pošti.

 

 

 

Za sejo predlagam naslednji

 

I. DNEVNI RED:

 

1. Imenovanje predstavnika Občine Gorje v Svet zavoda Gorenjskih lekarn (gradivo),

2. Potrditev mandata urednice in časopisnega sveta časopisa Gorjanc (gradivo).

 

 

Naprošam vas, da o predlaganem sklepu glasujete preko e-pošte na naslov: obcina.gorje@gorje.si.

 

 

 

 

 

Občina Gorje

Peter Torkar, župan

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor