Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2
 

Na podlagi 7. in 19. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) ter 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 02/07, 29/07 in 11/10) je Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, na svoji 5. izredni seji, dne 1. julija 2010, sprejel

 

O D L O K

 

o spremembi območja naselij Sveta Trojica v Slovenskih

 

goricah, Zgornja Senarska in Zgornji Porčič ter uvedbi

 

uličnega sistema v naselju Sveta Trojica v Slovenskih

 

goricah

 

1. člen

 

S tem odlokom se spremeni območje naselij Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Zgornja Senarska in Zgornji Porčič.

 

V naselju Sveta Trojica v Slovenskih goricah se dopolni ulični sistem ter določi potek in imena novih ulic.

 

V naselju Zgornja Senarska se stavbe preštevilčijo.

 

2. člen

 

Meja med območjem obstoječega naselja Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Zgornja Senarska in Zgornji Porčič se spremeni tako, da se iz naselja Zgornja Senarska izloči del območja, ki obsega niz zemljiških parcel št. 263/1, 284/2 in 284/3, vse. k.o. Gradišče v Slovenskih goricah ter *17/1, *25/2, *26/2, *27, *28/1, *28/2, *28/3, *28/4, *29/2, *29/3, *29/4, *32/1, *43, *45, *46, *47, 113/3, 119, 121/1, 121/6, 123/2, 124/1, 125/1, 125/3, 134, 141, 150, 158/2, 161/1, 163, 178/1, 178/2, 181/1, 181/2, 181/7, 187, 191/1, 191/10, 191/2, 191/4, 195/2, 197/2, 197/5, 198, 199/5, 200/4, 200/7, 202/2, 210, 215/3, 228/1, 228/5, 228/7, 230/1, 230/15, 230/18, 231/1, 231/10, 231/13, 231/15, 232/1, 232/11, 232/3, 233/2, 233/3, 234/1, 236/3, 237/1, 237/4, 238/2, 239/1, 239/17, 239/7, 242/1, 242/11, 242/12, 246/1, 246/3, 248/4, 250/1, 250/2, 252/1, 252/2, 256/5, 257, 262/3, 266/2, 267, 269/2, 273, 481/8, 507/1, *17/2, *32/2, 113/6, 113/7, 117/3, 120/3, 121/5, 122, 124/2, 125/2, 142, 143/1, 147/3, 149, 154, 158/3, 159, 162, 165, 177, 178/4, 181/3, 188/1, 191/3, 191/6, 191/8, 194/3, 197/1, 197/3, 199/1, 200/6, 201/7, 206/2, 207, 208/2, 215/1, 217/2, 226/2, 227/3, 228/10, 228/11, 228/4, 230/10, 230/13, 231/14, 231/16, 231/3, 232/12, 232/2, 232/4, 232/6, 234/2, 236/2, 236/4, 237/2, 239/11, 239/13, 239/3, 239/5, 240/2, 242/13, 242/14, 245/1, 245/3, 246/2, 248/1, 248/8, 250/3, 252/4, 252/5, 254, 255/2, 256/2, 260/1, 264, 265/1, 272/2, 274, 281, 44/2, 481/9, 491/5, 506/1, *32/3, 117/1, 120/1, 121/4, 123/1, 125/4, 140, 143/2, 152/1, 160, 164, 169, 178/5, 180/2, 181/5, 183/1, 188/2, 191/5, 191/7, 197/4, 199/3, 199/6, 200/3, 200/8, 204/1, 205, 211, 214, 217/1, 217/4, 221, 228/12, 228/6, 229, 230/17, 230/19, 230/22, 231/11, 231/17, 231/6, 232/10, 232/14, 232/15, 232/5, 234/3, 236/1, 237/3, 238/1, 239/15, 239/8, 240/1, 242/15, 242/4, 244/1, 244/2, 247/2, 248/6, 250/10, 250/5, 253, 256/3, 259, 266/1, 269/1, 278, 117/2, 118/1, 125/5, 127/1, 146, 147/2, 152/2, 174, 179/1, 181/4, 183/2, 186, 189, 191/9, 194/4, 197/6, 200/5, 200/9, 201/1, 209/2, 215/2, 216, 217/5, 219, 228/13, 228/8, 230/14, 230/20, 230/24, 230/7, 231/2, 231/7, 232/13, 232/7, 239/10, 239/14, 239/4, 240/3, 242/10, 242/5, 242/7, 242/8, 244/3, 247/1, 248/2, 251/1, 256/4, 260/2, 262/1, 276, 481/1, 482/2, 482/4, 519/3, 539/2, 118/2, 127/2, 127/3, 143/3, 147/1, 148/1, 158/1, 185, 190, 195/3, 201/2, 201/3, 203, 212, 218, 226/3, 228/14, 230/2, 230/21, 230/26, 231/8, 232/8, 232/9, 235, 239/16, 239/6, 239/9, 242/2, 242/6, 242/9, 245/2, 248/7, 261, 263, 269/3, 481/2, 482/3, 492/2, 147/4, 152/3, 161/2, 180/1, 199/4, 201/4, 209/1, 217/3, 228/9, 230/23, 230/8, 231/18, 231/9, 234/4, 236/5, 247/3, 252/3, 256/1, 262/2, 265/2, 268, 270, 506/2, 148/2, 176, 181/6, 184/1, 196, 201/5, 202/1, 213, 225, 230/25, 231/4, 233/1, 239/2, 251/2, 486, 487, 505, 151, 255/1, 504, 155, 204/2, 484, 492/1, 481/14, 483, 485 in 482/1, vse. k.o. Zgornja Senarska ter iz naselja Zgornji Porčič del območja, ki obsega niz zemljiških parcel št. *20, *21/1, *22, *23/2, *24, *26/1, 103/1, 109/1, 113/1, 113/3, 1151/2, 116, 117/2, 1171, 1184, 140, 190,

 644, 651/2, 655/1, 74, 77/2, 89/2, 102, 103/2, 104/1, 111, 113/2, 117/1, 1170, 119/1, 120, 124/1, 125, 141, 189/6, 195, 654, 656, 659/1, 665/2, 75, 88/1, 104/2, 105/1, 107, 109/2, 112/1, 113/4, 1172, 1180, 1185, 119/2, 124/2, 127, 131/2, 132, 135, 136/4, 142/1, 197, 650, 653, 660/2, 665/1, 76, 88/2, 93/1, 106/1, 108, 112/2, 114/2, 115/2, 121, 126, 130, 133, 136/3, 144, 16, 78, 89/1, 95/1, 110, 114/1, 1151/1, 1174, 118, 123, 129, 134, 139, 145, 643, 652, 665/3, 1149/1, 115/1, 131/1, 147/36, 657, 79/1, 1149/2, 122, 147/1, 664, 93/2, 147/37, 95/2 in 99, vse k.o. Stari Porčič, 54, k.o. Gradišče v Slovenskih goricah ter 107, 113/1, 115/1, 178/6, 113/4, 179/2, 481/5, 102, 110, 494/3, 117/4, 180/3, 167, 170, 481/6, 481/7, 184/2, 500, 502, 99/1 in 501/4, vse k.o. Zgornja Senarska ter se priključi sosednjemu naselju Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

 

3. člen

 

V naselju Sveta Trojica v Slovenskih goricah se na novo določijo in poimenujejo naslednje ulice:

 

1. obstoječa Mariborska cesta se podaljša: občinska cesta LC 203111 od križišča z lokalno cesto LC 204201 na severu do križišča z republiško cesto R1-229 na jugu. Nanjo so dodatno priključeni objekti: Zg. Senarska 2, 2a, 3, 3a, 5, 6 in projektirane hiše na cesti JP 739041;

 

2. Pot v Dobravo: občinska cesta JP 703841 od križišča z lokalno cesto LC 203111 na severozahodu do križišča z javno potjo JP 703831, nato po slednji do meje naselja na jugovzhodu. Nanjo so priključeni objekti: Zg. Senarska 13, 13b, 19, 20, 20a, 21, 21a, 22, 22a, 53, 55, 56, 79, 80, 81, 91, 92, 93;

 

3. Stara pot: občinska cesta JP 703871 od križišča z lokalno cesto LC 203111 na severu do križišča z občinsko cesto JP 703851 na jugu, vključuje pa tudi cesto JP 703873. Nanjo so priključeni objekti: Zg. Senarska 7, 8, 9, 9c, 9d, 9e, 9f, 9g, 11, 49, 49b, 57, 58, 59, 60, 60a, 66, 67, 68, 69, 70, 71;

 

4. Ulica Rajka Slapernika: še nekategorizirana občinska cesta (projektirana v novem OPPN Trojica – jug) od križišča z lokalno cesto LC 203111 na severu do križišča z občinsko cesto LC 203111 in JP 704111 na zahodu. Nanjo so priključeni objekti: Zg. Senarska 51 in objekti v novi zazidavi Trojica – jug;

 

5. Ribiška pot: občinska cesta JP 704111 od križišča z lokalno cesto LC 203111 in nekategorizirano občinsko cesto na jugu s potekom po vzhodnem bregu jezera do križišča z regionalno cesto R3-747 na severu. Nanjo so priključeni objekti: upravna stavba turistične cone Jezero (planirana v UN Jezero), občinski počitniški objekt na Zg. Senarski 3b, lokal Žaba, Zgornja Senarska 4 in Zg. Porčič 101;

 

6. Cesta na gmajno: republiška cesta R3-747 od križišča z lokalno cesto LC 203111 na vzhodu do meje naselja na zahodu.

 

Nanjo ni priključenih objektov;

 

7. Sodarska pot: slepa občinska cesta JP 739051 od križišča z lokalno cesto LC 203241 na jugu s potekom na sever. Nanjo so priključeni objekti: Slovenska ulica 15, 15a, 17a, 17c;

 

8. Nova ulica: občinska cesta JP 739052 od križišča z lokalno cesto LC 203241 na vzhodu do križišča z občinsko cesto JP 739051 na zahodu. Nanjo so priključeni objekti: Slovenska ulica 17b, 17d;

 

9. Prisojna ulica: nekategorizirana občinska cesta od križišča z lokalno cesto LC 203241 na severu s potekom na jug. Nanjo so priključeni objekti: Slovenska ulica 10 in projektirane hiše južno od nje;

 

10. Cvetlična ulica: občinska cesta JP 703872 od križišča z občinsko cesto JP 703871 na zahodu do izteka občinske ceste LC 703875 na severovzhodu. Nanjo so priključeni objekti: Zg. Senarska 61, 62, 63, 64, 65, 77, 82, 86, 88, 89 in projektirane hiše na severovzhodu;

 

11. Studenčna ulica: občinska cesta JP 703881 od križišča z občinsko cesto JP 703841 na zahodu do izteka občinske ceste JP 703883 na severovzhodu. Nanjo so priključeni objekti: Zg. Senarska 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 87b;

 

12. Ulica Leona Štuklja: slepa občinska cesta JP 703882 od križišča z občinsko cesto JP 703881 na jugu s potekom na severozahod.

 

Nanjo so priključeni objekti: Zg. Senarska 14b, 14d in projektirane hiše;

 

13. Sončna ulica: slepa občinska cesta JP 739041 se na severu priključi na Mariborsko cesto. Nanjo še ni priključenih objektov;

 

14. Kratka ulica: občinska cesta JP 703874 od križišča z občinsko cesto JP 703872 na severu s potekom na jug. Nanjo so priključeni objekti: Zg. Senarska 74, 75, 76 in projektirane hiše na jugu;

 

15. Nad jezerom: slepa občinska cesta JP 703861 od križišča z lokalno cesto LC 203111 na severu s potekom na jug. Nanjo so priključeni objekti: Zg. Senarska 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g;

 

16. Vaška ulica: občinska cesta JP 703851 od križišča z lokalno cesto LC 203111 na zahodu do meje naselja in začetka vasi Zg. Senarska na vzhodu. Nanjo so priključeni objekti: Zg. Senarska 49a in objekti v novi zazidavi Trojica – jug;

 

17. Gradiška ulica: slepa, še nekategorizirana občinska cesta od križišča z ulico 4 na jugu preko križišča z občinsko cesto JP 703851 s potekom na sever. Nanjo so priključeni objekti v novi zazidavi Trojica – jug;

 

18. Ptujska cesta: regionalna cesta R3 229 od občinske meje na zahodu do občinske meje na jugu. Nanjo so priključeni objekti:

 

Zg. Senarska 1 in planirani objekti v poslovni coni;

 

19. Obstoječa Cesta Maksa Kavčiča je kategorizirana občinska cesta LC 203111 od križišča z regionalno cesto R3-747 (Radgonska in predvidena Cesta na gmajno) na jugu do meje naselja na severu. Nanjo so dodatno priključeni objekti: Zgornji Porčič 102, 103, 104, 105, 106.

 

4. člen

 

Podjetje Situs d.o.o., agencija za prostorski inženiring, je izdelalo Strokovne podlage za spremembo meje med naselji Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Zgornja Senarska in Zgornji Porčič ter širitev uličnega sistema v razširjenem delu naselja Sveta Trojica v Slovenskih goricah, št. 0130/2010, z dne 02.06.2010, ki se hranijo v občinski upravi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

 

Geodetska uprava Republike Slovenije je izdala pozitivno mnenje k spremembi meje naselij Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Zgornja Senarska in Zgornji Porčič, št. 35324-7/2010-6 z dne 31.05.2010 in potrdili, da v naselju Sveta Trojica v Slovenskih goricah ni ulic s predlaganimi imeni, št. 35324-7/2010-2 z dne 18.05.2010 in št. 35324-7/2010-5 z dne 31.05.2010. Komisija za standranizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije je izdaja mnenja o ustreznosti predlogov imen ulic v naselju Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Strokovne podlage, mnenja in potrdili so sestavni del tega odloka in se hranijo v občinski upravi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

 

Grafični prikaz nove meje med naselji Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Zgornja Senarska in Zgornji Porčič ter poteka ulic v naselju Sveta Trojica v Slovenskih goricah je razviden iz grafične priloge Strokovnih podlag iz prvega odstavka tega člena.

 

5. člen

 

Geodetska uprava Republike Slovenije in pristojni upravni organi morajo na podlagi določil tega odloka po uradni dolžnosti najpozneje v 30 dneh po začetku veljavnosti tega odloka evidentirati spremembe podatkov o območjih naselij Svete Trojice v Slovenskih goricah, Zgornje Senarske in Zgornjega Porčiča v registru prostorskih enot ter novo določene hišne številke v naselju Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Zgornja Senarska v evidenco hišnih številk.

 

6. člen

 

Stroški zamenjave oznak naselij in spremenjenih hišnih tablic bremenijo Občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

 

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah tudi krije vsem prebivalcem s stalnim prebivališčem na območju spremembe območja naselij po tem odloku stroške za izdajo novega osebnega dokumenta, in sicer:

 

• osebne izkaznice,

 

• potnega lista z 32 stranmi oziroma z 48 stranmi, v kolikor mora občan zamenjati potni list z 48 stranmi, v kolikor ni več mogoč dopis spremembe v potni list,

 

• vozniškega dovoljenja,

 

• prometnega dovoljenja.

 

Prav tako krije gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom na tem območju stroške za spremembo poslovnih dokumentov in izdelavo največ treh blazinic za štampiljke.

 

7. člen

 

Ta odlok začne naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

Številka: 031-2/2010

 

Datum: 1. julij 2010

 

Župan

 

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

 

Darko Fras, univ. dipl. prav., s. r.

   

Tehnični popravek Odloka o spremembi meje območja naselij v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 22/2010) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

3. člen

  Tehnični popravek se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi.
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor