Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14 in 24/14),  izdajam

 

POPRAVEK

ODLOKA O DOLOČITVI VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA IN ZA VOLITVE ŽUPANA V OBČINI DIVAČA

 

1.

V Odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in za volitve župana v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/14) se  v prvi točki drugega odstavka za besedilom »Ulica 1. Maja« črta pika in doda naslednje besedilo: » in Vojkova ulica.« ter v drugi točki drugega odstavka popravi navedba naselja »Goriče« z uradnim pravilnim imenom naselja: »Goriče pri Famljah«

 

 2.

Ta popravek se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0012/2013-05/1

Divača,   13.08.2014

 

 

Občina Divača

 

Drago Božac, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor