Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 900-8/2016-6-(52/04)

Datum: 13.4.2016

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Zadeva: Dodatno gradivo za 16. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 16. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 20.4.2016 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM :

 

1. Potrditev zapisnika 14. seje Sveta Mestne občine Kranja z dne 23.3.2016 (zapisnik) in 6.4.2016 (zapisnik) ter potrditev zapisnika 15. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 6.4.2016 (zapisnik)

2. Kadrovske zadeve (gradivo 1, 2, 3)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4, 5)

4. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015 (gradivo)

5. Dopolnjen osnutek Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk (OPPN Šenk) (gradivo)

6. Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa BUAN, d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod mavrico (gradivo)

7. Poslovni rezultati javnih zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2015 (gradivo)

8. Poročilo o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v MAK za leto 2015 (gradivo)

9. Informacija o varnostni problematiki na območju Mestne občine Kranj v letu 2015 (gradivo 1, 2)

10. Poročilo Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2015 (gradivo 1, 2)

11. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Kranj v letu 2015 (gradivo); sprejeti sklep (gradivo)

12. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

 
Priloga: - Poročilo NO (gradivo)

               - Sklepi delovnih teles (gradivo)

Mestna občina Kranj

Boštjan Trilar, župan

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor