Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 9000-9/2014-1

Datum: 5.11.2014

 

V skladu z 18. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07, 107/10 in 32/12) in 22. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 5/07),

 

 SKLICUJEM

2. redno sejo Občinskega sveta

Občine Gorje

ki bo v sredo, 19. novembra 2014, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Gorje

 

 

I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 22.10.2014 (zapisnik).

 

II. DNEVNI RED:

1. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2015, predlog - prva obravnava (gradivo),

2. Kadrovske zadeve, imenovanje delovnih teles in organov Občine Gorje,

3. Program zimske službe 2014 - 2015 (gradivo),

4. Informacije župana,

5. Pobude in vprašanja.

 

Vabilu je priloženo gradivo k vsem točkam dnevnega reda. Gradivo je dosegljivo tudi na internetni strani: www.gorje.si, v pisni obliki pa tudi na sedežu občine Gorje, Zgornje Gorje 6b in v knjižnici Bled, enota Gorje.

 

 

Občina Gorje

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor