Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2
 

Na podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališča (Uradni list RS, št. 34/94) 7. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika, št. 5/07) 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika, št. 1/99) ter 36. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališča je Občinski svet Občine Trnovska vas na 14. redni seji, dne 22. 04. 2008 sprejel povišanje cen pogrebnih in pokopaliških storitev.

 

 

 

 

 

CENIK

 

 

O POGREBNIH IN POKOPALIŠKIH STORITVAH

 

 

 

 

 

 

 

 

         STORITVE:                                                                                          Cena

 

 

Izkop in zasutje groba ter zaščita sosednjih grobov

    109,98

Izkop in zasutje groba ter zaščita sosednjih grobov v nedeljo ali ob praznikih

    142,98

Žarni pokop (odpiranje in zapiranje žarne niše, zaščita sosednjih grobov)

      35,96

Žarni pokop v nedeljo in ob praznikih

      46,73

Pokop otrok do 1. leta

      53,39

Poglobitev groba

      16,05

Prevoz na obdukcijo

      46,74

Prevoz na obdukcijo od 22. do 7. ure

      60,76

Uporaba transportne krste

      12,00

Delo s pokojnikom

      27,27

Spremljevalec šoferja

      17,97

PVC vrečka

      14,88

Oblačenje na patologiji (po veljavnem ceniku bolnišnice)

 

Čakanje delavca /cena za uro

        6,30

Eksumacija – pred pretekom 10 let

    233,26

Eksumacija – po preteku 10 let

    179,94

 

     
 

Vse cene so v EUR, v cenah storitev ni zaračunan 8,5 % davek na dodano vrednost.

 

 

 

 

 

Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik o pogrebnih in pokopaliških storitvah z dnem 24. 06. 2003.

 

 

 

 

 

Nove cene začnejo veljati 8. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

 

 

 

 

Številka: 032 0/14-7/2008-8s

 

 

Datum: 22. 04. 2008

 

 

 

 

 

                                                                                          Župan Občine Trnovska vas,

 

 

                                                                                          Alojz BENKO, dipl. upr. org.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor