Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 900-26/2017-4-(52/04)

Datum: 13.12.2017

 

MESTNI SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Zadeva: Dodatno gradivo za 33. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 33. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 20.12.2017 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM :

 

1. Potrditev zapisnika 32. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.11.2017 (zapisnik 1, 2) ter poročila o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Kadrovske zadeve (gradivo)

3. Premoženjske zadeve

4. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 — predlog (gradivo)

5. Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Mestne občine Kranj — predlog (gradivo)

6. Akt o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana (gradivo 1, 2)

7. Odlok o podrobnem prostorskem načrtu območja Kokrica — osnutek (gradivo)

8. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj - osnutek (gradivo)

9. Obvezna razlaga petindvajsetega odstavka 2.1.1.2. točke 9. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (gradivo)

10. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (gradivo)

11. Sklep o javnem razpisu za dodelitev koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje (gradivo)

12. Sklep o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske površine v Mestni občini Kranj za leto 2018 (gradivo)

13. Prometna ureditev in načrt razvoja širšega parka Bobovek

14. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta (gradivo 1, 2, 3, 4)

 

 Priloga: gradivo

 

Mestna občina Kranj

 

Boštjan Trilar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor