Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Štev.: 032-0001/2014

Datum: 05. 05. 2017

 

V A B I L O

 

Na podlagi 12. člena Statuta Občine Loški Potok (Ur. list RS, štev. 79/15) v skladu z določbami poslovnika občinskega sveta občine Loški Potok (Ur. l. RS, štev. 79/15)

 

s k l i c u j e m

 

13. redno sejo Občinskega sveta občine Loški Potok, ki bo v petek, 12. maja 2017, ob 19.00 uri v konferenčni sobi občine Loški Potok, Hrib 17.

 

Predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

 

1. Sprejem zapisnika 12. redne seje občinskega sveta, z dne 06. 04. 2017 (zapisnik) in poročila o izvršitvi sklepov te seje (gradivo)

2. Sprejem poročila o poslovanju javnega podjetja Hydrovod Kočevje d. o. o. v letu 2016 (ESA: 98) (gradivo)

3. Sprejem mnenja občinskega sveta občine Loški Potok o prijavljenem kandidatu za ravnatelja osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok (ESA: 99) (gradivo)

4. Seznanitev z Revizijskim poročilom Računskega sodišča o Pravilnosti dela poslovanja Občine Loški Potok v letu 2015 (ESA: 100) (gradivo)

5. Informacije občinske uprave

6. Vprašanja in odgovori

 

Lep pozdrav!

 

 

Občina Loški Potok

 

Ivan Benčina, župan

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor