Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podrobnem občinskem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti – 4
Odlok o spremembi odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »OPPN VP 25-1 Ločica - del«
Obvezna razlaga 36., 43.,  46., 85. in  103.  člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu (Uradno glasilo občina Velike Lašče št. 7/13, 5/15 – obvezna razlaga, 2/16 – obvezna razlaga, 6/16 – obvezna razlaga, 5/16, 1/18 – ugotovitveni sklep)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o  podrobnem občinskem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti – 3
Ugotovitveni sklep
Ugotovitveni sklep
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/11 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti – 3
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti - 2
Obvezna razlaga 48. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica - območje za proizvodne dejavnosti
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti - Neuradno prečiščeno besedilo
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 1/09, 3/09 - popravek
Obvezna razlaga 48. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče
Obvezna razlaga 96. in 102. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Velike Lašče
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče
Obvezna razlaga tretje alinee točke »13.2. Pozidanost gradbene parcele« 4. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Velike Lašče Uradni list SRS št. 6/86, RS, št. 40/92, 5/93, 70/98, Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/05)
Sklep o spremembi Sklepa o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Velike Lašče,št. 3500-27/2007, z dne 23. 10. 2007
Popravek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica - območje za proizvodne dejavnosti
Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta za območje Občine Velike Lašče
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje VP 25/1 Ločica - območje proizvodnih dejavnosti
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje VR 27/1 Trubarjeva domačija - turistično rekreacijska cona
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Velike Lašče
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor