Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Radenci
Odlok o turistični taksi v Občini Radenci
Odlok o turistični taksi na območju Občine Radenci
Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Občini Radenci
Odlok o občinskih taksah v občini Radenci
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Radenci
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Radenci
Odlok o komunalnih taksah v Občini Radenci
Sklep o popravku vsebine Uredbe o razveljavitvi uredbe o taksah za obremenjevanje okolja na območju Občine Radenci, objavljeno v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 34.
Uredba o razveljavitvi Uredbe o taksi za obremenjevanje okolja na območju Občine Radenci
Odlok o turistični taksi v občini Radenci
Odlok o določitvi turistične takse na območju Občine Radenci
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi krajevne turistične takse na območju Občine Radenci
Odlok o komunalnih taksah v Občini Radenci
Uredba o taksah za obremenjevanje okolja na območju Občine Radenci
Odlok o določitvi krajevne turistične takse na območju Občine Radenci
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor