Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Kobarid
Pravilnik o sofinanciranju programov in investicij drugih društev s področja družbenih dejavnosti v Občini Kobarid
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Kobarid
Odlok o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Kobarid
Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kobarid
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Kobarid
Pravilnik o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Kobarid
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih aktivnosti v Občini Kobarid
Pravilnik o sofinanciranju kulturnih aktivnosti v Občini Kobarid
Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Kobarid
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju
Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Kobarid
Pravilnik o štipendiranju
Sklep o subvencioniranju programa male šole
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor