Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Prevalje
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Prevalje
Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v občini Prevalje
Popravek Pravilnika o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje
Sklep o razglasitvi Kovačije Rebernik za kulturni spomenik tehniške dediščine Občine Prevalje, parc. št. 613/1, k.o. Farna vas
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje
Pravilnik o vrednotenju programov društev na področju kmetijskih dejavnosti v Občini Prevalje
Pravilnik o financiranju ljubiteljske kulturne dejavnosti
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor