Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Dobrovnik za leto 2019
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov ostalih društev in organizacij v Občini Dobrovnik za leto 2019
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Občini Dobrovnik za leto 2019
Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje malega gospodarstva v Občini Dobrovnik v letu 2019
Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrovnik v letu 2019
Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Dobrovnik v letu 2019
Javni razpis za podelitev priznanj in nagrad Občine Dobrovnik
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov ostalih društev in organizacij v Občini Dobrovnik za leto 2018
Javni razpis za sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Dobrovnik za leto 2018
Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Dobrovnik za leto 2018
Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Dobrovnik v letu 2018
Razpis za podelitev priznanj in nagrad Občine Dobrovnik
Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrovnik v letu 2017
Javni rtazpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Dobrovnik za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Dobrovnik za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov ostalih društev in organizacij v Občini Dobrovnik za leto 2017
Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Dobrovnik v letu 2017
Razpis za podelitev priznanj in nagrad Občine Dobrovnik
Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrovnik v letu 2016
Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Dobrovnik v letu 2016
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev na področju turizma v Občini Dobrovnik za leto 2016
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kulture v Občini Dobrovnik za leto 2016
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Dobrovnik
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev na področju turizma v Občini Dobrovnik za leto 2015
Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Dobrovnik v letu 2015
Javni zarpis za sofinanciranje programov društev na področju kulture v Občini Dobrovnik za leto 2015
Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Dobrovnik v letu 2014
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev na področju turizma v Občini Dobrovnik
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kulture v Občini Dobrovnik za leto 2014
Javni razpis za dodelitev pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrovnik v letu 2013
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kulture v Občini Dobrovnik za leto 2013
Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Dobrovnik v letu 2013
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev na področju turizma v Občini Dobrovnik za leto 2013
Javni razpis za dodelitev pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrovnik v letu 2012
Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Dobrovnik v letu 2012
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kulture v Občini Dobrovnik za leto 2012
Javni razpis za dodelitev pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrovnik v letu 2011
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kulture v Občini Dobrovnik za leto 2011
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev na področju turizma v Občini Dobrovnik za leto 2011
Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Dobrovnik v letu 2011
Javni razpis za dodelitev pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrovnik v letu 2010
Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Dobrovnik v letu 2010
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev na področju turizma v Občini Dobrovnik za leto 2010
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kulture v Občini Dobrovnik za leto 2010
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev na področju turizma v Občini Dobrovnik za leto 2009
Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Dobrovnik v letu 2009
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kulture v Občini Dobrovnik za leto 2009
Javni razpis za dodelitev pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrovnik v letu 2009
Javni razpis za sofinanciranje programov ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrovnik za leto 2005
Javni razpis za subvencioniranje realne obrestne mere in sofinanciranje predinvesticijske dokumentacije za pospeševanje razvoja kmetijstva in pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Dobrovnik
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Dobrovnik v letu 2002
Javni razpis z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo nepremičnin
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor