Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Vodice
Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa O začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za plansko celoto ŠS 14/1- 1 Vodice (v nadaljevanju OPPN Vodice – III. faza)
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za plansko celoto ŠS 14/1-1 Vodice (I. faza - del)
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje gradnje komunalne infrastrukture na področju urejanja ŠP14/1-del, ŠS14/1-2, ŠS14/5-del, območja razpršene gradnje R ter dostopne poti JP 962170 (PC Lokarje)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za plansko celoto ŠS 14/1-1 Vodice (v nadaljevanju OPPN Vodice - III. faza )
Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za plansko celoto ŠS 14/1-1 Vodice (I. faza - del)
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave občinskega lokacijskega načrta za gradnjo komunalne infrastrukture na področju urejanja ŠS 14/2 in ŠO 14/1
Sklep o sprejemu pobude občanov za spremembo namembnosti pri pripravi občinskega prostorskega načrta do 30. 9. 2007.
Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave občinskega lokacijskega načrta za gradnjo komunalne infrastrukture na območju urejanja ŠP 14/1 Lokarje
Program priprave občinskega lokacijskega načrta za gradnjo komunalne infrastrukture na področju urejanja ŠP 14/1-Lokarje
Program priprave občinskega lokacijskega načrta za gradnjo komunalne infrastrukture na področju urejanja ŠS 14/2 in ŠO 14/2
Odlok o programu opremljanja za območje urejanja ŠS14/7
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za razširitev ureditvenega območja SŠ14/7 (Zapoge 2)
Odlok o spremembi odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave občinskega lokacijskega načrta za gradnjo komunalne infrastrukture na območju urejanja ŠP 14/1 Lokarje
Odlok o spremembi odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave občinskega lokacijskega načrta za gradnjo komunalne infrastrukture na območju urejanja ŠP 14/1 Lokarje
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave občinskega lokacijskega načrta za gradnjo komunalne infrastrukture na območju urejanja ŠP 14/1 Lokarje
Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o lokacijskem načrtu za razširitev ureditvenega območja ŠS 14/7 (Zapoge 2)
Odlok lokacijskega načrta za razširitev ureditvenega območja ŠS 14/3-3 Vodice (Pustnice)
Sklep o ponovni javni razgrnitvi Odloka o lokacijskem načrtu za rezširitev ureditvenega območja ŠS 14/3-3 (Pustnice)
Sklep o idejni zasnovi ureditve središča občine Vodice
Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o občinskem lokacijskem načrtu ŠS 14/3-3 Pustnice
Sklep Ustavnega sodišča
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za plansko celoto ŠS 14/1-1 Vodice (I. faza-del)
Sklepi o postopkih priprave strategije prostorskega razvoja Občine Vodice in prostorskega reda Občine Vodice
Sklep o začetku priprave strategije prostorskega razvoja Občine Vodice in prostorskega reda Občine Vodice
Sklep Ustavnega sodišča na pobudo Geoplin d.o.o.
Program priprave Lokacijskega načrta za razširitev ureditvenega območja ŠS 11/3-3 (Polje)
Prostorska konferenca za sprejem občinskega lokacijskega načrta za ureditveno območje ŠS 14/7 (Zapoge 2)
Prostorska konferenca za sprejem občinskega lokacijskega načrta za ureditveno območje ŠS 14/7 (Zapoge 1)
Prostorska konferenca za sprejem Občinskega lokacijskega načrta za razširitev ureditvenega območja ŠM 14/1 (pokopališče)
Prostorska konferenca za sprejem občinskega lokacijskega načrta za ureditveno območje ŠSI4/6-1 (Torovo)
Prostorska konferenca za sprejem občinskega lokacijskega načrta za ureditveno območje ŠS 14/3-3 (Pustnice)
Prostorska konferenca za sprejem Občinskega lokacijskega načrta za ureditveno območje ŠS Il/3-3 (Polje)
Odločba Ustavnega sodišča U-I-360/02-9
Odločba ustavnega sodišča
Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnga načrta ŠS 14-1-1 Vodice (1. faza - del)
Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 14-1 (II. faza) del – Vodice
Program priprave sprememb in dopolnitev a) prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljubljana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Ljubljana za obdobje 1986–1990, oboje dopolnitev, za območje Občine Vodice b) prostorskih ureditvenih pogojev za planski celoti Š 14 Vodice in Š 11 Skaručna
Program priprave sprememb in dopolnitev a) prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ljubljana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Ljubljana za obdobje 1986–1990, oboje dopolnitev, za območje Občine Vodice b) prostorskih ureditvenih pogojev za planski celoti Š14 Vodice in Š11 Skaručna
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje ŠS 14-1 (II. faza) del – Vodice
Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990 za območje Občine Vodice
Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 14-1 (II. faza) del – Vodice
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor