Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2
Podjetništvo

DOVOLJENJE ZA PRODAJO DOMAČIH JEDI IN KUPLJENIH PIJAČ NA KMETIJI

Kmet lahko na svoji kmetiji opravlja gostinsko dejavnost kot svojo dopolnilno dejavnost, ali pa na podlagi zakona, ki ureja gospodarske družbe, pod pogoji, ki jih glede obsega in pogojev opravljanja dejavnosti določajo predpisi, ki urejajo opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Gostom lahko nudi le jedi iz domačega okolja in doma pridelane in predelane pijače (kmetija odprtih vrat, vinotoči in osmice), razen če tem gostom nudi tudi nastanitev. Občinska uprava občine lahko dovoli kmetu, da gostom nudi tudi druge domače jedi in kupljeno pijačo.

Pogoji, ki jih mora oseba izpolnjevati, da lahko zahteva storitev:
Vlogo za izdajo dovoljenja za prodajo domačih jedi in kupljenih pijač na kmetiji lahko vloži kmet, ki na svoji kmetiji opravlja gostinsko dejavnost.

Krajevna pristojnost:

Storitev se izvaja za občanke in občane občine

Pristojni organ:

Občinska uprava občine

Možni načini oddaje zahteve:

Po pošti ali osebno pri občinski upravi

Takse in drugi stroški:

Taksa znaša 22,60 EUR.

Pravna podlaga:

Zakon o gostinstvu /ZGos/

Vloga za izdajo dovoljenja za prodajo domačih jedi in kupljenih pijač na kmetiji

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor